Welkom bij Advocatenkantoor Petkovski. Een bekwaam advocaat invordering rijbewijs is essentieel en kan u veel geld besparen. Advocaat Petkovski heeft veel ervaring met het terughalen van uw rijbewijs. Neem daarom meteen contact met hem op indien uw rijbewijs is ingevorderd.

De advocaat kan u ook bijstaan bij verkeersboetes die u van het CJIB heeft gekregen en in alle verkeerszaken en strafzaken waarvoor u een dagvaarding heeft gekregen. Voor het voeren van procedures tegen het CVOM en Justitie is hij dan ook de juiste persoon.

Op deze site kunt u daarover meer informatie vinden. Voor alle overige informatie en voorwaarden wordt u naar de algemene kantoorsite van Advocatenkantoor Petkovski verwezen.

Uw rijbewijs ingevorderd?

Het moeten inleveren van het rijbewijs na een (vermeende) verkeersovertreding is voor iedere automobilist vervelend. Daarnaast zit u met allerlei praktische zaken. Hoe kom ik morgen op het werk ? Hoe kom ik mijn privé afspraken na ? En ook niet onbelangrijk: wanneer krijg ik mijn rijbewijs weer terug ?

Tussen het moment van invordering en de daadwerkelijke rechtszitting ligt vaak een periode van een paar weken of zelfs maanden. Als uw rijbewijs gedurende die periode ingevorderd blijft, bent u dus enkele maanden afhankelijk van het openbaar vervoer of de diensten van een privéchauffeur. Het moge duidelijk zijn dat dit een vervelende en dure aangelegenheid kan zijn.

Voor een snelle teruggaaf van het rijbewijs is expertise op het gebied van het strafrecht essentieel. Daarvoor bent u bij advocaat Petkovski op het juiste adres. U dient er wel rekening mee te houden dat hij veel informatie van u nodig kan hebben om de zaak tot een succes te leiden. Neem daarom snel contact met hem op.

Stappenplan teruggave rijbewijs

Hieronder vindt u een stappenplan van de gang van zaken nadat uw rijbewijs is ingevorderd en de hulp van Advocaat Petkovski wordt ingeroepen. Dit stappenplan is niet helemaal volledig, maar juist bedoeld om ook niet-juristen een zo goed mogelijk inzicht te geven in de chronologische gang van zaken.

  1. Uw rijbewijs wordt bij een staandehouding ingevorderd.
  2. Uw rijbewijs wordt vanuit het politiebureau doorgestuurd naar de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) te Utrecht. Deze zal in de overgrote meerderheid van de gevallen uw rijbewijs in bezit houden tot en met tien dagen na de datum van invordering.
  3. Advocaat Petkovski zal contact opnemen met de Officier van Justitie. In de overgrote meerderheid van de gevallen lukt het om uw rijbewijs na 10 dagen terug te krijgen.
  4. Mocht uw zaak tot de minderheid van de zaken behoren waarin het niet lukt om uw rijbewijs na 10 dagen terug te krijgen, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen te procederen. Er kan een klaagschrift voor u worden ingediend bij de rechtbank.
  5. Na een periode van ongeveer 2 maanden kunt u een voorstel tot een strafbeschikking krijgen. Dit is een TOM-zitting waarbij u uitgenodigd wordt bij het Openbaar Ministerie (CVOM) te komen.
  6. Indien de zaak ernstiger is of indien u niet akkoord gaat met de voorgestelde boete kunt u na ongeveer een half jaar een dagvaarding voor de Kantonrechter verwachten. Op deze zitting bepaalt de rechter uw eventuele straf. U kunt worden vrijgesproken of veroordeeld worden tot een geldboete. Ook zal de rechter bepalen of uw rijbewijs alsnog (voorwaardelijk) moet worden ingeleverd.

U heeft de hulp van de advocaat nodig om het voor u meest gunstige resultaat te behalen. Neem daarom snel contact met hem op.

Verkeersboete: Wet Mulderzaken

De overgrote meerderheid van de verkeersboetes vallen onder deze categorie. U herkent ze aan de M op de rechter bovenhoek van de brief van het CJIB. In het geval van snelheidsbekeuringen gaat het hierbij globaal om een overtreding van de maximum snelheid tot en met 30km/u of 39km/u (autosnelwegen).

De advocaat maakt in overleg met u het bezwaarschrift/beroepschrift en stuurt deze naar de Officier van Justitie. De Officier van Justitie kan besluiten dat uw bezwaar gegrond is. In dat geval hoeft u geen boete te betalen en is de zaak verder afgedaan. Als het bezwaar wordt afgewezen kan de advocaat u helpen om de zaak bij de rechtbank te winnen.

Verkeersboete: Transactievoorstellen

Deze zaken herkent u aan de T op de rechter bovenhoek van de brief van het CJIB. Indien u de acceptgiro betaalt is de zaak afgedaan en kan de advocaat niets meer voor u doen.  Indien u het met de boete niet eens bent, kunt u de zaak voor de rechter laten komen. De advocaat regelt dit allemaal voor u. Na ongeveer 2 maanden krijgt u een voorstel op een TOM-zitting bij Justitie. Als u het daar niet mee eens bent kunt u de zaak voorleggen bij de rechtbank. Volg altijd het advies van advocaat Petkovski op.

Overig

Voor verzekeringskwesties en problemen met aansprakelijkheid en overige civiele kwesties in het verkeer moet het kantoor u doorsturen naar een civiele advocaat, bij voorkeur met specialisaties voor verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Advocaat Petkovski behandelt uitsluitend verkeerszaken met een strafrechtelijk karakter. 

Tarieven

In de hier genoemde zaken is voor u veel winst te behalen door gebruik te maken van de expertise en jarenlange ervaring van advocaat Petkovski.

Vanwege zijn specialisatie op dit terrein geldt voor deze zaken dan ook een hoger uurtarief. Deze zaken doet hij ook enkel op betalende basis. Voor deze zaken kan veelal ook geen toevoeging worden verkregen. Uiteraard kan wel met vaste tarieven worden gewerkt, ook per hierboven genoemde fase.

Neemt u hierover gerust contact met hem op.

Contact

Advocatenkantoor Petkovski
Ugchelseweg 117
7335 JT Apeldoorn

tel 055 303 1988
fax 020 20 101 87
mob 0650 916 816

e-mail info@petkovski.nl
web www.petkovski.nl